loader image

Termeni şi condiţii

Termeni și Condiții de utilizare a site-ului topfemeidesucces.ro

Conținutul Site-ului

 1. City Guide Media SRL este deținătorul tuturor drepturilor de proprietate intelectuală asupra Site-ului, respectiv asupra designului și conținutului acestuia precum și asupra tuturor mărcilor înregistrate în numele său și publicate pe Site.
 2. Utilizatorul are obligația de a respecta toate drepturile de proprietate intelectuală ale City Guide Media SRL precum și ale partenerilor săi promovați pe Site, prevăzute de legislația în vigoare.

Utilizarea Site-ului

 1. Utilizatorul se obligă să acceseze și să utilizeze Site-ul în scopuri și prin mijloace care să nu constituie o utilizare abuzivă.

Limitarea răspunderii City Guide Media S.R.L.

 1. City Guide Media SRL nu este și nu poate fi făcută responsabilă pentru prejudiciile create de erorile, neacuratețea sau neactualizarea informațiilor publicate pe Site și care provin din surse externe.
 2. Informațiile prezentate pe Site sunt valabile în perioada de timp menționată sau în cazul în care nu se menționează o perioada de timp.
 3. De asemenea, imaginile sunt prezentate pe Site cu titlu de exemplu, iar premiile livrate pot diferi în orice mod, atât ca imagine, cât și datorită modificării caracteristicilor, design-ului fără notificare prealabilă.
 4. City Guide Media SRL își rezervă dreptul să completeze și să modifice, în orice moment, orice informație de pe
 5. Orice problema cauzată de produsele și / sau serviciile prezentate pe Site se va soluționa pe cale amiabilă în termen de 15 zile lucrătoare de la data sesizării în scris a problemelor de catre utilizator.
 6. City Guide Media SRL nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea prezentelor condiții.
 7. City Guide Media SRL nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării Site-ului precum și pentru cele ce rezultă din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe

Politica de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal

Această politică descrie modul în care City Guide Media SRL tratează datele personale pe care le colectează de la dvs în cadrul interacțiunilor cu societatea. Aceste interacțiuni pot fi în legătură cu: site-ul topfemeidesucces.ro (inclusiv versiunea mobilă), newsletter-urile comunicate, birourile de informații, conturile noastre pe platformele sociale, etc…

Datele Personale sunt colectate în vederea îndeplinirii unor scopuri specifice

City Guide Media SRL încearcă continuu să dezvolte și să îmbunătească relația pe care o are cu utilizatorii săi.

Se vor colecta, în funcție de fiecare caz în parte, următoarele date personale:

 • date de identificare, precum nume, prenume, cod numeric personal, seria și numărul documentului de identitate (carte de identitate / pașaport), data emiterii și emitentul acestuia, locul și data nașterii, cetățenia și naționalitatea, rezidența, sexul etc.; – in cazul câștigătorilor
 • date de contact, precum adres de coresponden , e-mail, număr de telefon;

Datele personale vor fi colectate în scopuri specifice:

Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni stocate pe hard-ul utilizatorului. Folosirea mecanismului de tip “cookie” constituie un avantaj în folosul vizitatorilor, acesta permițând memorarea unor opțiuni de navigare în site precum: limba în care se afișează site-ul, tipuri de filtre care se aplică la afișarea unor anumite pagini, memorarea numelui de utilizator și a parolei pentru un acces rapid la conținutului site-ului. Cu anumite excepții, neacceptarea unui cookie nu înseamnă că utilizatorului îi va fi refuzat accesul de navigare în website, de citire a conținutului acestuia. Cu ajutorul cookie-urilor, putem monitoriza și segmenta interesele utilizatorilor față de anumite zone sau aplicații ale site-ului, fapt care ne permite ulterior îmbunătățirea experienței de navigare, introducerea unui conținut relevant pentru utilizator, etc.

Unii dintre partenerii de afaceri ai City Guide Media SRL folosesc cookie-uri pe website-ul propriu (de exemplu, cei care își fac publicitate). Cu toate acestea, City Guide Media SRL nu are acces și nici nu poate controla aceste cookie-uri. Pentru link-uri către alte site-uri, vă recomandăm consultarea în prealabil a termenilor legali și a celorlalte informații referitoare la colectarea informațiilor cu caracter personal.

Cookie-uri conținând informațiile dumneavoastră personale sunt încărcate dar nu sunt funcționale, decât dacă sunteți de acord în mod expres. In urma acordului dumneavoastră, aceste cookie-uri sunt valabile 6 luni. Cookie-urile sunt utilizate în scop de marketing si in scop analitic.

 • newsletter

Prin orice mijloc de comunicare, City Guide Media SRL că oferă posibilitatea să fiți la curent cu cele mai importante evenimente din orașul dvs și să vă înscrieți la newsletter-ul nostru.

Această modalitate de comunicare va fi realizată prin mijloacele de comunicare indicate de către dvs. Vă puteți oricând dezabona de la newsletter, fie de pe pagina de înregistrare, fie prin intermediul unui e-mail trimis la adresa contact@zilesinopti.ro

 • prezența Zile si Nopti pe platforme de social media

Comunicarea cu City Guide Media SRL se poate realiza prin intermediul platformelor de social media pe care este înregistrată.

În organizarea activității sale City Guide Media SRL nu utilizează mijloace de prelucrare automate care să aibă drept consecință o luarea unei decizii automate cu efecte juridice asupra dvs. Utilizăm însă datele cu caracter personal colectate în scopul creării de profile, pentru a comunica cât mai eficient cu dvs.

Drepturi specifice ale utilizatorului

Cu excepția cazului în care legea prevede altfel, aveți următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, respectiv dreptul de a obține o confirmare din partea partea City Guide Media SRL că prelucrează datele dvs. cu caracter personal, precum și accesul la acestea și furnizarea de informații despre modul de prelucrare;
 • dreptul la rectificare care se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, datelor cu caracter personal inexacte și/sau la completarea datelor incomplete;
 • dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat, adică dreptul de vă șterge fără întârzieri nejustificate datele cu caracter personal colectate, în cazul în care aceste date nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal sau datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, care se aplică în cazul în care:
 1. dvs. contestați exactitatea datelor cu caracter personal
 2. prelucrarea este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal solicitând în schimb restricționarea prelucrării
 3. City Guide Media SRL nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă
 4. v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele noastre legitime în prelucrarea datelor cu caracter personal prevalează asupra drepturilor dvs.;
 • dreptul de a vă opune prelucrării, cu excepția cazului în care City Guide Media SRL demonstrează că are motive legitime pentru a prelucra datelor dvs., motive care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • dreptul de portabilitate, respectiv dreptul dumneavoastră de a primi datele cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat City Guide Media SRL în scopurile indicate în prezenta, într- un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și dreptul de a trimite aceste date unui alt operator;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv profilarea, care produce efecte juridice asupra dvs. sau vă afectează în mod similar, cu excepția cazului în care o astfel de prelucrare este necesară pentru executarea contractului individual de muncă sau este permisă de lege.

Exceptând dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), toate drepturile specifice utilizatorului vor putea fi exercitate printr-o solicitare transmisă la adresa contact@zilesinopti.ro.

După caz, City Guide Media SRL poate solicita identificarea persoanei care își exercită drepturile pentru a asigura confidențialitatea datelor personale transmise.

Dezvăluirea de date personale unor terțe părți

Pentru a facilita desfășurarea activităților în legătură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, City Guide Media SRL poate comunica aceste date către terți, cum ar fi:

 • furnizori de servicii operaționale, precum servicii de curierat, telecomunicații, IT, plăți, prelucrare, formare, stocare, arhivare, servicii de investigații aferente asistenței pentru clienți;
 • orice partener de afaceri, investitor, cesionar (actual sau potențial) pentru a facilita tranzacțiile cu active comerciale (care pot include o fuziune, achiziție, datorie sau vânzare de bunuri);
 • consilieri profesioniști, precum auditori sau avocați;
 • autorități de reglementare, organe profesionale și /sau autorități publice pentru conformitate cu reglementărilor aplicabile.

Nu transferăm date cu caracter personal în afara Uniunii Europene, decât cu respectarea unor măsuri de protecție adecvate.

Păstrarea datelor personale pentru perioada necesară îndeplinirii scopului sau pentru cea impusă de lege

Datele dumneavoastră vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform termenelor de prescripție aplicabile sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă (de exemplu, celei specifice domeniului financiar-contabil).

Aplicarea de măsuri tehnice adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale

City Guide Media SRL a adoptat toate măsurile de securitate necesare protejării datelor personale astfel că, din momentul comunicării acestora, ele vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate datele personale vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate care folosesc sistemul de criptare SSL, marcate cu simbolul unui lăcățel, poziționat în partea de jos a ferestrei browser-ului. Pentru mai multe informații privind standardele de securitate practicate, accesează secțiunea „Ajutor”.

Această politică poate fi actualizată din când în când. City Guide Media SRL poate modifica ori de câte ori consideră de cuviință Politica de confidențialitate. Orice modificare va fi comunicată către utilizatori prin postarea versiunii actualizate, la adresa topfemeidesucces.ro