loader image

Regulament

Regulament campanie Zile și Nopți TOP 10 FEMEI DE SUCCES 2023

SECȚIUNEA I. PREAMBUL. SCOPURILE CAMPANIEI

„TOP 10 FEMEI DE SUCCES” este o campanie inițiată și derulată în România de CITY GUIDE MEDIA S.R.L. („Zile și Nopți”) cu sediul social în Brașov, Str. Bogdan Vodă nr. 22, jud. Brașov, România, numar de ordine la Registrul Comertului de pe lângă Tribunalul Brașov J8/1612/2013, cod unic de înregistrare RO32408505.

„TOP 10 FEMEI DE SUCCES” este un studiu de piață online realizat de agenția de studii de piață BrandBerry pentru Zile și Nopti.

Campania se va desfășura conform prezentului Regulament de campanie, acesta fiind disponibil în mod gratuit publicului prin afisare pe pagina web: https://topfemeidesucces.ro/

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Campania “TOP 10 FEMEI DE SUCCES” se desfasoară exclusiv online pe pagina web https://topfemeidesucces.ro/

SECȚIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania „TOP 10 FEMEI DE SUCCES” se derulează în perioada 1 – 20 februarie 2024.

SECȚIUNEA 4. MODUL DE DESFĂȘURARE AL CAMPANIEI

Participă la concurs toate persoane care completează formularul online de pe site-ul https://topfemeidesucces.ro/

Pentru a participa la concurs, persoanele fizice trebuie să completeze ÎN ÎNTREGIME formularul online, inclusiv datele personale de contact.

Tragerea la sorți a câștigătorilor va avea loc vineri, 8 martie 2024, prin www.tragerilasorti.ro

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral şi respectând dispoziţiile legale în materie, prin întocmirea unui act adiţional la prezentul

Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice.

SECȚIUNEA 5. DREPTURI ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice care au implinit 14 ani, indiferent de naţionalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, rezidente în Romania, care respectă condiţiile Regulamentului.

În cadrul Concursului nu pot participa angajaţi ai Organizatorului, ai celorlalte companii implicate în această acţiune, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la Concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimţită şi în afara oricărei constrângeri a prevederilor Regulamentului.

Dreptul de participare aparţine în exclusivitate participantului care îndeplineşte condiţiile impuse de Regulament.

Participarea la Concurs implică acceptarea expresă a tuturor clauzelor Regulamentului. Prin accesarea paginii web https://topfemeidesucces.ro/ şi participarea la Concurs, fiecare Participant declară că e de acord şi agreează în mod integral termenii Regulamentului.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE

În cadrul campaniei se vor acorda 10 abonamente la cele mai mari festivaluri de muzică din România!

SECȚIUNEA 7.  EXTRAGEREA CÂȘTIGĂTORILOR, ANUNȚAREA ȘI ACORDAREA PREMIILOR

EXTRAGEREA CÂȘTIGĂTORILOR are loc vineri, 8 martie 2024.

Tragerea la sorți se va realiza prin www.tragerilasorti.ro

Fiecare persoană fizică care completează formularul online pe site-ul https://topfemeidesucces.ro/ va primi un număr de ordine, iar prin intermediul www.tragerilasorti.ro se vor alege 2 căștigători.

Câștigătorul va fi contactat prin telefon și prin e-mail după extragere.

Câștigătorul va fi anunțat de asemenea pe pagina de Facebook www.facebook.com/zilesinopti

SECȚIUNEA 8. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorii își asuma obligația protecției datelor cu caracter personal colectate, prelucrate și stocate în baza de date a concursului, conform prevederilor legii române aplicabile în materie.

Prin participarea la acesta Campanie, fiecare Participant își dă acordul, în mod expres și neechivoc, cu privire la:

  1. colectarea și prelucrarea datelor sale cu caracter personal pe care participantul le comunica în vederea înscrierii sale la concurs (respectiv: nume/prenume, număr de telefon, adresa e-mail) și transmiterea acestora către Organizatori, în scopul acordării premiului stabilit prin acest Regulament;
  2. stocarea acestor date și prelucrarea lor și în alte scopuri decât cele anterior menționate la litera a), respectiv: reclamă, marketing și publicitate în vederea promovării produselor și serviciilor comercializate de organizator și partenerii campaniei.

ORGANIZATOR CAMPANIE:
SC City Guide Media SRL

Director General,
Marian Gîlea